Altero: cocina alucinógena
Mercat Dominical de Sant Antoni
Lŏcus
Flama surf
GICOR: Associació gironina de prevenció i ajuda a les malalties del cor
Ghost and Horror Stories, Ambrose Bierce
Quimera: de lectores a lectores sobre libros y lectores
Loewe 001
Stanley Kubrick: The Black and White Collection